Staroměstské náměstí

20 minut městskou dopravou

Staroměstské náměstí je tím pravým středobodem Prahy. Sem se sbíhají křivolaké uličky Starého města a ústí na nejkrásnější náměstí v Praze. Historie náměstí spadá až do 12. století a v průběhu času bylo svědkem mnoha historických událostí. Kromě Staroměstské radnice a kostela Panny Marie před Týnem je hlavní dominantou náměstí kostel svatého Mikuláše, rokokový palác Kinských, gotický dům U Kamenného zvonu a pomník mistra Jana Husa. V dláždění náměstí se nacházejí pamětní kameny na památku popravy 27 českých pánů v roce 1621 a je zde vyznačen také pražský poledník. Množství pestrobarevných domů různých architektonických stylů tomuto místu propůjčuje jedinečnou atmosféru.

Kontakt

Česká Republika, Koulova 15, 16000 Praha 6

Tel.: +420 296 537 111

Fax: +420 296 537 266

Newsletter