Ochrana Osobních Údajů

Zásady na ochranu soukromí

Poslední aktualizace dne 25. května 2018

V souladu se:

 • Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
 • Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích)
 • Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR)

Tyto Zásady na ochranu soukromí („Zásady“) se vztahují ke společnosti MOZART HOTEL GROUP a ke všem společnostem a hotelům v rámci této skupiny (společně „MOZART“). Ve společnosti MOZART si vážíme vaší loajality a uznáváme, že soukromí je významnou problematikou. Tyto Zásady jsme vyvinuli proto, abychom vysvětlili naše postupy týkající se Osobních informací, které od vás nebo o vás shromažďujeme na stránce https://internationalprague.cz/cz (dále jen „Stránka“), prostřednictvím písemné nebo ústní komunikace s námi, když navštívíte jeden z našich hotelů, nebo z jiných zdrojů. Používáme Osobní informace především pro správu, poskytování, vývoj a udržování hotelových služeb, zpracování vašich rezervací, optimalizaci vašeho zážitku ve smyslu těchto služeb a individualizaci komunikace s vámi. Přečtěte si, prosím, tyto Zásady pečlivě, abyste pochopili, jak a pro jaké účely zpracováváme vaše Osobní informace.

Používáním této Stránky nebo používáním jakýchkoli našich produktů nebo služeb a/nebo souhlasem s těmito Zásadami vyjadřujete souhlas se shromažďováním a používáním Osobních informací podle popisu v těchto Zásadách.

Tato Stránka může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Vezměte, prosím, na vědomí, že společnost MOZART neodpovídá za shromažďování, používání, udržování, sdílení nebo zveřejňování údajů a informací těmito třetími stranami. Pokud poskytnete informace třetím stranám a používáte stránky třetích stran, platí zásady na ochranu soukromí a podmínky služeb uvedené na těchto stránkách. Doporučujeme vám, abyste si před zveřejněním svých osobních informací pečlivě přečetli zásady na ochranu soukromí na webových stránkách, které navštívíte.

Obsah:

1. Osobní informace, které shromažďujeme a zpracováváme

Společnost MOZART HOTEL GROUP shromažďuje a zpracovává vaše Osobní informace pouze tehdy, umožňuje-li to zákon. Shromažďujeme pouze Osobní informace relevantní pro účely popsané v samostatných obchodních podmínkách pro Zásady na ochranu soukromí. Tyto osobní informace mohou zahrnovat: vaše kontaktní informace; informace vztahující se k vaší rezervaci, pobytu nebo návštěvě v hotelu; informace vztahující se k vašim osobním dokladům; údaje o poloze; online identifikátor (IP adresa); účast ve věrnostním programu; účast v marketingovém programu; informace vztahující se k nákupu a přijetí výrobků nebo služeb; osobní charakteristika, národnost, příjem, číslo cestovního pasu a datum a místo vydání; cestovní historie; informace o platbě, např. číslo platební karty a jiné informace o kartě; preference hosta; marketingové a komunikační preference; recenze a názory na naše produkty a služby; objednávky balíčků poskytovaných hotelem, leteckou společností a půjčovnou aut; informace poskytované na přihlášce a další typy informací, které se nám rozhodnete poskytnout, nebo které od vás můžeme získat.

Můžeme vás požádat o informace o spolucestujících, včetně jejich jmen a dalších informací. Můžeme také shromažďovat informace vztahující se k rozhovorům, včetně záznamu nebo monitorování hovorů na služby pro zákazníky kvůli zajištění kvality a pro účely zácviku, nebo jiným komunikacím, jako jsou zprávy in-app nebo SMS.

Kromě informací, které získáme přímo od vás, můžeme také dovozovat informace o vás na základě informací, které nám poskytnete, nebo z Dalších informací, které shromažďujeme.

2. Osobní informace shromážděné od třetích stran

Je pro nás důležité uchovávat vaše Osobní informace vždy aktuální a přesné, proto můžeme importovat Osobní informace o vás z externích zdrojů typu veřejných rejstříků. Tam, kde je ze zákona požadováno získání souhlasu se zpracováním určitých typů Osobních informací nebo pro určité formy zpracování, získáme váš souhlas před vlastním zpracováním.

Můžeme o vás shromažďovat informace od třetích stran, včetně informací z leteckých společností, platebních systémů a od jiných partnerů; z on-line sociálních služeb v souladu s vaším nastavením těchto služeb; a z jiných zdrojů z třetích stran, které jsou ze zákona oprávněny sdílet vaše údaje s námi. MOZART používá a sdílí tyto informace pro účely popsané v těchto Zásadách.

3. Použití shromážděných osobních informací

Vaše osobní informace používáme různými způsoby:

- Ke zlepšení a personalizaci služeb, které od společnosti MOZART očekáváte, abychom vám nabídli vysokou úroveň pohostinství ve vašem pokoji a ve všech našich hotelech, pro správu věrnostního programu, pro realizaci marketingových akcí;

 • Používáme vaše Osobní informace pro udržování a zlepšování této Stránky, včetně zlepšování vaší on-line zkušenosti a zajištění prezentace obsahu na Stránce. Pro správu Stránky a interní operace, analytiku dat, výzkum, testování, pro statistické a výzkumné účely; jako součást našeho úsilí o zachování bezpečnosti a zajištění Stránky;
 • Používáme vaše Osobní informace také pro správu věrnostních programů, kterých se účastníte; abychom plnili služby, které jsou součástí takových programů; abychom umožnili přímou komunikaci mezi hotely v rámci Skupiny MOZART a mezi společností MOZART a vámi;
 • Můžeme použít vaše Osobní informace, abychom vám poskytli informace o schůzkách a plánování akcí;
 • Je-li to povoleno, můžeme vaše Osobní informace použít k tomu, abychom vám poskytli nebo nabídli hotelové služby;
 • Můžeme použít vaše Osobní informace ke zlepšení služeb společnosti MOZART a k zajištění toho, že naše lokalita, produkty i služby budou pro vás zajímavé. Používáme vaše Osobní informace také k tomu, abychom vám poskytli ve všech našich hotelech vysokou úroveň pohostinství a služeb.
 • Používáme vaše Osobní informace k tomu, abychom vás upozornili na změny našich služeb, Stránky a těchto Zásad.

Máte kdykoli a bezplatně nárok požadovat, abychom nezpracovávali vaše Osobní údaje pro marketingové účely, nebo odvolat svůj souhlas s takovým zpracováním. Máte také právo získat své Osobní informace pro účely dalšího přesunu. Tato práva můžete uplatnit tak, že nás budete kontaktovat na níže uvedené adrese.

4. Osobní informace, které sdílíme

Abychom vám mohli nabízet hotelové služby na vysoké úrovni, můžeme vaše osobní informace sdílet mezi členy skupiny MOZART HOTEL GROUP, s našimi poskytovateli služeb a jinými třetími stranami, detailně popsanými níže:

 • Můžeme sdílet osobní informace v rámci hotelů skupiny MOZART HOTEL GROUP;
 • Můžeme se spojit s dalšími společnostmi, abychom vám poskytli produkty, služby nebí nabídky na základě vašich zkušeností s našimi hotely, a v tomto smyslu můžeme sdílet vaše informace s našimi obchodními partnery. Jste-li klientem společnosti MOZART, můžeme sdílet vaše osobní informace s našimi obchodními partnery, abychom vám mohli přidělovat benefity prostřednictvím věrnostního programu. Můžeme také spolupracovat s třetími stranami, jako jsou letecké společnosti a systémy pro zpracování plateb, abychom mohli společně s našimi obchodními partnery doručovat inzerci našim společným zákazníkům;
 • Můžeme sdílet osobní informace s poskytovateli hotelových služeb z třetích stran, např. recepčních služeb, lázeňských kúr nebo dodávek potravin.
 • Spoléháme na to, že nám třetí strany poskytnou služby a produkty a můžeme s nimi vhodným způsobem sdílet vaše osobní informace. Naši poskytovatelé služeb jsou obecně smluvně vázáni k ochraně vašich osobních informací a nesmějí vaše osobní informace jinak používat ani sdílet, s výjimkou případů, kdy je to vyžadováno zákonem.
 • Jak rozvíjíme naši hotelovou síť, můžeme prodávat, kupovat, restrukturalizovat nebo reorganizovat podniky nebo aktiva, nebo přestat řídit hotel, který je aktuálně součástí naší skupiny hotelů. Za takových okolností můžeme převádět, prodávat nebo postupovat shromážděné informace, včetně, bez omezení, Dalších informací (popsaných níže) a osobních informací, jedné nebo více přidruženým nebo nepřidruženým třetím stranám v souvislosti s těmito obchodními transakcemi. V rozsahu daném místní legislativou poskytneme upozornění na náš záměr převést osobní údaje třetí straně za tímto účelem a vysvětlíme, jak můžete proti takovému převodu podat námitku.
 • Během pobytu v hotelu můžeme sdílet vaše telefonní číslo se společnostmi v rámci skupiny pro účely telemarketingu v souladu s vašimi preferencemi a platnými zákony. Můžeme také přijímat vaše telefonní číslo od našich partnerů nebo z jiných zdrojů a můžeme ho použít pro účely telemarketingu.
 • Kromě toho může společnost MOZART zveřejnit osobní informace za účelem: (i) dodržení platných zákonů, (ii) reakce na vládní dotazy nebo žádosti od veřejných úřadů, (iii) dodržení platných právních procesů, (iv) ochrany práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku společnosti MOZART, návštěvníků, hostů, zaměstnanců nebo veřejnosti, (v) možnosti žádat dostupná odškodnění nebo omezit výši škod, které můžeme utrpět, (vi) vymáhání dodržování obchodních podmínek z našich webových stránek, a (vii) reakce na nouzovou situaci.
5. Další informace

Když navštívíte Stránku a další aplikace a zahájíte zde své aktivity, společnost MOZART shromažďuje informace, které neidentifikují přímo vás, ohledně vašeho používání stránky, např. katalogizaci stránek, které navštěvujete a počet návštěv na naší Stránce („Další informace“). Používáme Další informace k tomu, abychom vám doručovali e-mailovou, online (na našich stránkách a na jiných stránkách) a mobilní inzerci. Společnost MOZART může Další informace použít také k tomu, aby vás partneři z třetích stran poznali jako klienta společnosti MOZART, když navštívíte partnerské webové stránky nebo aplikace, nebo abychom vás poznali jako jednoho z jejich zákazníků, když navštívíte webové stránky nebo aplikace společnosti MOZART, abyste mohli dostávat relevantnější nabídky.

Stránka využívá cookies a další technologie (např. „pixel tags“, „web beacons“, „clear GIFs“, odkazy v e-mailech, JavaScript, ID zařízení přidělené společností Google nebo Apple, nebo podobné technologie) ve vztahu ke svým digitálním službám.

Celkově nám cookies pomáhají poskytovat vám lepší Stránku, díky tomu, že nám umožní monitorovat, které stránky vnímáte jako užitečné, a které ne. Cookie nám žádným způsobem neumožňuje přístup do vašeho počítače ani k jakýmkoli informacím o vás, s výjimkou údajů, které se s námi rozhodnete sdílet.

Cookies můžete podle vlastního uvážení přijmout nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů cookies automaticky akceptuje, ale obvykle můžete upravit nastavení vašeho prohlížeče tak, abyste cookies odmítli, pokud chcete. To vám může bránit plně využívat výhody Stránky. Chcete-li kdykoli odstranit nebo vyblokovat cookies ze svého zařízení, můžete aktualizovat nastavení vašeho prohlížeče (obraťte se na menu „help“ ve svém prohlížeči, kde zjistíte, jak odstranit nebo blokovat Cookies.

Společnost MOZART může využívat shromážděné informace nebo anonymizované osobní informace přijaté od třetích stran, aby se dozvěděla více o svých uživatelích. To zahrnuje demografické údaje, jako je datum narození, pohlaví a rodinný stav, odvozené komerční zájmy, jako např. oblíbené výrobky nebo koníčky a další informace, které o vás můžeme získat od vás nebo z třetích stran.

Vzhledem k tomu, že vás Další informace osobně neidentifikují, smějí být tyto informace zveřejňovány pro jakýkoli účel, dovoluje-li to zákon. V některých případech můžeme kombinovat Další informace s osobními informacemi. Pokud zkombinujeme jakékoli Další informace s osobními informacemi, tyto kombinované informace budou považovány za osobní informace v souladu s tímto Prohlášením

6. Citlivé informace

Pojem „citlivé informace“ odkazuje na informace vztahující se k vašemu rasovému nebo etnickému původu, politickým názorům, náboženským nebo filozofickým přesvědčením, členství v odborovém svazu, zdraví, sexuálnímu životu nebo sexuální orientaci, genetickým informacím, kriminální historii a jakýmkoli biometrickým údajům používaným pro účely jedinečné identifikace. Obecně neshromažďujeme citlivé informace, pokud nám je dobrovolně neposkytnete. Můžeme použít zdravotní údaje, které nám poskytnete, abychom vás lépe obsloužili a vyhověli vašim konkrétním potřebám (např. informace, které uvedete v sekci „Poznámky“ během procesu rezervace).

7. Osobní informace od nezletilých

Vědomě neshromažďujeme osobní informace od jednotlivců mladších 18 let. Jako rodič nebo právní zástupce prosím nedovolte svým dětem podávat osobní informace bez vašeho svolení.

8. Ochrana osobních informací

Společnost MOZART přijala přiměřená opatření pro: (i) ochranu osobních informací před neautorizovaným přístupem, zveřejněním, pozměněním nebo zničením, a (ii) zachování přesnosti a aktuálnosti soukromých informací, podle potřeby. Snažíme se také vyžadovat od svých partnerů a poskytovatelů služeb, se kterými sdílíme osobní informace, aby vyvinuli přiměřené úsilí k zachování důvěrnosti osobních informací, které se vás týkají.

U on-line transakcí používáme přiměřená technologická opatření na ochranu osobních informací, které nám pošlete prostřednictvím naší Stránky. Bohužel však žádný bezpečnostní systém nebo systém přenosu dat přes internet nelze zaručit jako zcela bezpečný.

Pro ochranu vašeho vlastního soukromí, nezasílejte, prosím, čísla platebních karet ani žádné jiné důvěrné osobní informace e-mailem.

Nebudeme vás kontaktovat mobilním telefonem/textovou zprávou ani e-mailem s žádostí o důvěrné osobní informace nebo detaily platební karty. V případě, že obdržíte žádost o informace týkající se vaší platební karty e-mailem nebo SMS zprávou, neodpovídejte, prosím, protože nejspíš komunikujete s podvodníky.

9. Mezinárodní přesun osobních informací

Jako mezinárodní společnost usilujeme o to, abychom vám poskytli hotelové služby na vysoké úrovni, kterou už od společnosti MOZART v celé Evropě očekáváte. Abychom tyto služby mohli poskytovat, berete na vědomí, že můžeme vaše osobní informace sdílet mezi členy skupiny MOZART HOTEL GROUP, našimi poskytovateli služeb a dalšími partnery, kteří mohou sídlit v zemích mimo tu vaši. Ačkoli se zákony na ochranu údajů v těchto různých zemích mohou lišit od zákonů ve vaší zemi, přijmeme příslušná opatření, abychom zajistili, že s vašimi osobními informacemi bude nakládáno podle popisu v těchto Zásadách a v souladu se zákonem.

10. Změna, přístup a přenosnost vašich osobních informací

Jste-li klientem společnosti MOZART, můžete k informacím, které jste nám poskytli v době registrace, kdykoli přistupovat, můžete je revidovat a aktualizovat, kontaktováním společnosti MOZART.

V rozsahu vyžadovaném platným zákonem můžete mít možnost vyžádat si, abychom vás informovali o tom, jaké osobní informace o vás uchováváme, a tam, kde je to vhodné, žádat, abychom osobní informace o vás, které uchováváme v naší aktivní databázi, aktualizovali, opravili a/nebo smazali. Můžete také získat kopii osobních údajů v elektronickém formátu, pokud podáte žádost na tuto e-mailovou adresu: info@mozart-mc.com. Provedeme všechny požadované aktualizace a změny během lhůty stanovené platným zákonem a umožňuje-li to zákon, můžeme účtovat přiměřené poplatky na pokrytí nákladů na vyřízení žádosti. Tyto žádosti musí být podány písemně na následující poštovní adresu: Koulova 15, 16000 Praha 6, Česká republika. Abychom ochránili vaše soukromí, můžeme na tyto žádosti odpovídat pouze na e-mailovou adresu, kterou jste si u nás zaregistrovali nebo jste nám ji poskytli jinak. Mějte, prosím, na paměti, že pokud takovou žádost podáte, je možné, že už vám nebudeme moci poskytovat služby ve stejné kvalitě a rozmanitosti, na jakou jste zvyklí.

Kromě toho můžete za určitých okolností na bázi platné legislativy požádat, abychom přestali sdílet osobní informace o vás s našimi obchodními partnery, nebo aby společnost MOZART přestala používat osobní informace o vás, pokud nás kontaktujete pomocí e-mailu. Budeme se snažit vyhovět takovým žádostem v souladu s platnou legislativou.

11. Uchovávání osobních informací

Společnost MOZART uchovává vaše Osobní informace po dobu nezbytnou k plnění účelů uvedených v těchto Zásadách, není-li platnou legislativou vyžadována nebo povolena delší doba uchovávání.

Zničíme vaše osobní informace, co nejdříve to bude prakticky možné a tak, aby informace nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány.

Osobní informace vytištěné na papíře budou zničeny bezpečným způsobem, např. skartací nebo spálením papírových dokumentů nebo jinak. Osobní informace uložené v elektronické formě budou zničeny technickými prostředky, aby bylo zajištěno, že informace nemohou být později obnoveny nebo rekonstruovány.

12. Volba marketingových komunikací

Pokud jste nám dali své kontaktní informace (poštovní adresu, číslo faxu, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo), možná vás budeme informovat, v souladu s preferencemi, které jste vyjádřili, a s vaším souhlasem, je-li vyžadován, o našich produktech a službách, nebo vás budeme zvát na akce prostřednictvím e-mailu, on-line reklamy, sociálních médií, telefonu, textových zpráv (včetně SMS a MMS), upozornění typu push, in-app výzev, poštovních zásilek, našeho volacího centra pro služby zákazníkům a jinými prostředky.

Pokud od nás nechcete dostávat e-mailové marketingové materiály, můžete se kdykoli odhlásit pomocí funkce odhlášení v e-mailu, který od nás dostanete.

13. Modifikace zásad

Společnost MOZART může tyto Zásady na ochranu soukromí čas od času modifikovat. Pokud provedeme zásadní změny těchto Zásad, zveřejníme odkaz ne revidované Zásady na naší domovské stránce, a pokud jste se zaregistrovali k příjmu jakýchkoli našich produktů nebo služeb, můžeme vás také informovat prostřednictvím komunikačního kanálu, který jste nám poskytli. Při pohledu na odkaz a na datum v horní části tohoto dokumentu zjistíte, kdy byly tyto Zásady naposledy aktualizovány. Jakékoli změny těchto Zásad nabývají účinnosti po zveřejnění revidovaných Zásad na webové stránce. Používání stránky, jakýchkoli našich produktů a služeb a/nebo poskytnutí souhlasu s aktualizovanými Zásadami po zveřejnění změn představuje z vaší strany přijetí aktuálně platných revidovaných Zásad.

14. Kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy k těmto Zásadám nebo k tomu, jak společnost MOZART HOTEL GROUP zpracovává vaše osobní informace, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@mozart-mc.com nebo poštou na adrese Koulova 15, 16000 Praha 6, Česká republika.

Kontakt

Czech Republic, Koulova 15, 16000 Praha 6

Tel.: +420 296 537 111

Fax: +420 296 537 266

Newsletter